Vi er spesialister på skadebehandling for det norske forsikringsmarkedet!

BACH AS ble etablert av advokatfirmaet Riisa & Co i 1998, og har spesialisert seg på skadebehandling for det norske forsikringsmarkedet.

BACH AS tilbyr tjenester innenfor hele spekteret av forsikrings – og erstatningsrett og håndterer i dag saker for de fleste norske forsikringsselskaper, i tillegg til å representere og bistå en rekke europeiske forsikringsselskaper og -sammenslutninger.

Fordi vi i hovedsak bistår selskapene med juridisk krevende saksbehandling, er alle ansatte i BACH AS jurister og samtlige har advokatbevilling eller er autoriserte advokatfullmektiger.

Vi har et tett samarbeid med advokatfirmaet Riisa & Co, som har vært et ledende advokatfirma i det norske forsikringsmarkedet siden oppstarten i 1988.